Veelgestelde vragen

Afspraken

Wat moet ik doen als ik cliënt ben en klachten heb?

Ervaar je klachten? Geef dit dan voorafgaand aan de afspraak aan. Klachten kunnen zijn: koorts, algeheel ziek gevoel, hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree, onverklaarbare spierpijn, onverklaarbaar verlies van geur of smaak of extreme vermoeidheid. We maken dan met jou apart afspraken over wanneer en op welke wijze de behandeling wordt voortgezet. Daarnaast vragen we je ALTIJD om bij genoemde klachten je te laten testen op corona.

Ambulante behandeling

Gaat mijn afspraak nog door?

Geplande afspraken met cliënten gaan door. De afgelopen periode hebben we veel gebruik gemaakt van videobellen om behandelingen niet te laten stilvallen. De nieuwe richtlijnen van het kabinet bieden gelukkig weer ruimte voor face-to-face contact. Daarom is ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten thuis weer opgestart. Daarbij houden wij ons aan de landelijke richtlijnen voor het voorkomen van besmettingen.

Groepsbehandeling

Gaat mijn groepsbehandeling nog door?

Groepsbehandeling op onze locaties zijn weer opgestart. We passen de inrichting van onze gebouwen aan, en we letten extra op hygiëne. 

Bezoek- en verlofregeling klinieken Pro Persona

Op de afdelingen volwassenen en ouderenzorg is bezoek weer toegestaan: voorlopig één bezoeker per persoon gedurende maximaal een uur. Een volwassen bezoeker mag één kind onder de 18 jaar meenemen.

 • Het is ook toegestaan om buiten de afdeling onbeperkt bezoek te ontvangen mits de onder c. vermelde regels in acht worden genomen.
 • Belangrijke voorwaarde bij bezoek op de afdeling is dat bezoek veilig kan worden ontvangen. Veiligheid betreft de patiënt, de bezoeker en de medewerkers. Daartoe zal op elke afdeling onderzocht worden welke middelen nodig zijn.
 • Voordat het bezoek (zowel binnen als buiten de afdeling) komt, wordt navraag gedaan naar klachten die kunnen wijzen op corona: koorts, algeheel ziek gevoel, hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree, onverklaarbare spierpijn, onverklaarbaar verlies van geur of smaak of extreme vermoeidheid. Bij deze klachten is bezoek niet welkom. Een naaste is weer welkom als hij ten minste 24 uur klachtenvrij is. Bij aankomst worden deze klachten nogmaals uitgevraagd
 • Bezoek wordt verzocht de volgende regels m.b.t hygiëne en veiligheid in acht te nemen:
 1. Thuis temperatuur meten en bij koorts niet langskomen
 2. Voor en na het bezoek handen wassen c.q. desinfecteren
 3. 1.5 meter afstand van elkaar houden
 4. Geen handen schudden
 5. Hoesten en niezen in de elleboogplooi
 6. Papieren zakdoekjes gebruiken en deze na gebruik weggooien
 7. Geen plaatsen opzoeken waar anderen bij elkaar komen
 • Als er noodzaak is om af te wijken van deze bezoekregeling wordt hierover een besluit genomen door de regiebehandelaar
 • De afdeling probeert patiënten en hun naasten zoveel mogelijk te ondersteunen om contact te onderhouden door middel van mailen, bellen of beeldbellen.
 • Vrije toegang tot een patiëntvertrouwenspersoon, familievertrouwenspersoon of advocaat is mogelijk, waarbij ook dan gevraagd wordt om bovenstaande maatregelen in acht te nemen.

Vrijheden buiten de afdeling en verlof zijn beperkt

 • Als een patiënt géén klachten heeft die kunnen wijzen op corona én in staat wordt geacht zich te houden aan de regels m.b.t hygiëne en gemaakte afspraken kan nakomen, kan de regiebehandelaar vrijheden of verlof verlenen met tijd- en doelafspraken.
 • Als dit niet mogelijk is, kan de patiënt buiten wandelen onder begeleiding van personeel, mits de patiënt geen klachten heeft zoals boven genoemd en zich aan de met het personeel te maken afspraken kan houden.

Ook hier geldt:

 1. Voor en na het wandelen handen wassen c.q. desinfecteren
 2. Hoesten en niezen in de elleboogplooi
 3. Papieren zakdoekjes gebruiken en deze na gebruik weggooien
 4. Geen handen schudden
 5. Geen plaatsen opzoeken waar anderen bij elkaar komen
 6. 1.5 meter afstand van elkaar houden

Als bovenstaande niet mogelijk is, kan de patiënt de afdeling niet verlaten.