Veelgestelde vragen

Afspraken

Wat moet ik doen als ik corona gerelateerde klachten heb?

Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling. Ervaar je klachten, geef dit dan graag vooraf de afspraak aan.

Ambulante behandeling

Gaat mijn afspraak nog door?

Geplande afspraken met cliënten gaan door. De afgelopen periode hebben we veel gebruik gemaakt van videobellen om behandelingen niet te laten stilvallen. De nieuwe richtlijnen van het kabinet bieden gelukkig weer meer ruimte voor face-to-face contact. Daarom zijn we op dit moment bezig om ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten thuis weer op te starten. Daarbij houden wij ons aan de landelijke richtlijnen voor het voorkomen van besmettingen. De behandelaar neemt vooraf contact met je op.

Groepsbehandeling

Gaat mijn groepsbehandeling nog door?

Op dit moment zijn we bezig om groepsbehandeling op onze locaties weer op te starten. We passen de inrichting van onze gebouwen aan, en we letten extra op hygiëne. 

Verlof- en bezoekregeling

Op de afdelingen, zowel volwassenen- als ouderenzorg, is bezoek weer toegestaan: voorlopig één bezoeker per persoon gedurende maximaal een uur. Een volwassen bezoeker mag vergezeld worden van één kind onder de 18 jaar.

Het is tevens toegestaan om buiten de afdeling onbeperkt bezoek te ontvangen mits de onder ‘Hygiënerichtlijnen’ vermelde regels in acht worden genomen.

We proberen patiënten en hun naasten zoveel mogelijk te ondersteunen om contact te onderhouden. Denk dan aan mail, bellen of beeldbellen.

Hygiënerichtlijnen

Bezoek wordt gevraagd zich aan de algemene regels rond hygiëne te houden: voor en na het bezoek handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, geen handen schudden, geen plaatsen opzoeken waar anderen bij elkaar komen en 1.5 meter afstand van elkaar houden.

Is verlof toegestaan?

Vrijheden buiten de afdeling en verlof zijn beperkt
We kijken altijd zoveel mogelijk wat er WEL mogelijk is. Als een patiënt geen klachten heeft die kunnen wijzen op corona én in staat is zich te houden aan de hygiëneregels maken we duidelijke afspraken met de cliënt over zijn terugkomst.

Als dit niet mogelijk is, kan een gezonde cliënt buiten wandelen onder begeleiding van personeel. Ook dan maken we heldere afspraken.